پروژه شیشه مینا

  1. ساخت پولی ایرند
  2. بالانس دینامیکی پولی
  3. رگلاژ تسمه ها
  4. سرویس دوره ای کمپرسور
فهرست