پروژه مپنا توگا کرج

  1. اورهال ایرند
  2. متال اسپری نشیمنگاه بلبرینگ ها
  3. متال اسپری کف پوسته
  4. تعویض بلبرینگ ها
  5. تعویض بوش و کاسه نمد
  6. نصب ایرند و راه اندازی کمپرسور
فهرست