سوالات متداول

 • مشکل در تایمر ستاره – مثلث وروشن نشدن کنتاکتور مثلث و برق دار نشدن شیربرقی
 • مشکل در شیر سرتفکیک کننده(MPV )
 • قطع بودن برق شیر برقی(مشکل در پرشر سویچ)
 • خرابی شیر برقی
 • خرابی رگلاتور وایجاد نشدن مکش اولیه
 •  بالانس نبودن پروانه
 • گرفتگی رادیاتور خنک کننده
 • گرفتگی در فیلتر روغن
 • گرفتگی صافی روغن
 • گرفتگی در رادیاتور کمپرسور
 • مشکل در ساید گلاس
 • خرابی شیر یکطرفه نصب شده بر روی رگلاتور
 • برعکس بودن جهت ساید گلاس
 • خرابی شیر یکطرفه نصب شده بر روی رگلاتور
 • خرابی شیر برقی نصب شده بر روی رگلاتور که مسیر تخلیه را باز نمیکند
 • گرفتگی فیلتر سپراتور
 • خرابی شیر سر تفکیک کننده(MPV )
 • بزرگ بودن نازل روغن ورودی به ایراند
 • باز ماندن دریچه ورود هوا در هنگام استارت
 • نقطه تنظیم بیمتال=2 * توان الکتروموتور:کمپرسور تک ظرب
 • نقطه تنظیم بیمتال=58% * 2 *  توان الکتروموتور: راه اندازی ستاره – مثلث
 • خرابی رگلاتور که درچه ورود هوا را به صورت کامل نبسته و فشارهوا بالا میرود
 • برای اندازه گیری ابتدایی نقطه شبنم یک ظرف که جداره خارجی آن کاملا صیقلی باشد، اختیار کرده و مخلوط آب و یخ در آن قرار می‌دهیم. هرگاه روی جدار خارجی ظرف که با هوای مورد نظر در تماس است. به تدریج ذرات بخار آب به صورت مایع (شبنم) پیدا شده، دمای آب را بوسیله دماسنج تعیین می‌کنیم این دما درجه اشباع یا نقطه شبنم است
 • شیر خروجی مخزن بسته میباشد.
 • فشار اولیه مخزن خوانده شود.(p1)
 • فشار مخزن به فشار MAX برسد.(P2)
 • اندازه گیری زمان رسیدن فشار ازP1 بهP2 (T)
 • محاسبه اختلاف فشارDP=P2-P1
 • قراردادن اطلاعات به دست امده درفرمول زیر: